Neste säger upp högst 470 och sparar 50 miljoner euro

ALLT TILL SKÖLDVIK. Neste Oil vill flytta all sin produktion till Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Neste planerar stort för framtiden och inleder samarbetsförhandlingar. All raffineriverksamhet skulle koncentreras till Borgå samtidigt som Borgå också blir centrum för utvecklingsarbetet kring återvinningsråvaror.

Neste konstaterar i ett pressmeddelande i dag att efterfrågan på fossila oljeprodukter minskar. Coronapandemin har försnabbat den här utvecklingen och därför måste bolagets gå in för grundläggande förnyelser när det gäller produktionen av oljeprodukter.

De planer som har funnits på nyinvesteringar i Nådendal är inte längre förnuftiga, meddelar bolagets verkställande direktör Peter Vanacker i pressmeddelandet.

Nu inleder Neste samarbetsförhandlingar med syfte att avsluta all raffineriverksamhet i Nådendal och i stället koncentrera den till Sköldvik i Borgå. Nådendal skulle i ställe bli ett centrum för terminal- och hamnverksamhet.

Verksamheten i Borgå ska ytterligare koncentreras på att utveckla förnybara råvaror och återvunna råvaror för oljeproduktion.

Planerna kan leda till att högst 470 arbetstillfällen försvinner, här räknar man också in underleverantörer. Målet är att spara kring 50 miljoner euro per år i fasta kostnader.

Fackförbundet Pro har reagerat på Nestes besked.

– Neste borde nu satsa på att vidareutbilda personalen och att utveckla personalens kunnande så att så många som möjligt kan placeras i nya uppgifter, till exempel när det gäller utvecklandet av bränsle ut förnybara råmaterial, säger Taru Reinikainen, ansvarig för de kemianställdas avtal på Pro.

Mer läsning