Neste profilerar sig gärna som klimatvänligt – nu ser man på fjärrvärme från spillvärme

TEKNIK. Nestes Jori Sahlsten och Jussi Hintikka vill gärna lyfta fram bolagets satsningar på grön teknologi. Bild: Kristoffer Åberg

Mycket har hänt i Sköldvik under årtiondena, och klimatet får en allt mera framträdande roll i företagens profilering. Bland nyheterna finns planerna att använda spillvärme för att värma huvudstadsregionen.

Investeringarna haglar tätt i Sköldvik. Nyligen färdigställde man ett kraftverk för omkring 400 miljoner euro, och en ny vattenreningsanläggning för omkring 50 miljoner euro är i byggskedet. Nu övervä...