Nepalutställning i Lovisa och Lappträsk bibliotek

Fotografier, föremål och kläder berättar om hur drömmar leder till handling genom vilken barn får utbildning, kvinnor får styrka och familjer får möjligheten att tryggt leva tillsammans. Utställningen Fönster mot Nepal förmedlar Agricola församling en glimt av det lokala livet i Nepal och visar hur vi kan hjälpa vår nästa i fjärran.

Agricola svenska församlings utställning Fönster mot Nepal består av fotografier, föremål och dräkter från det lilla landet, inklämt mellan Indien och Kina. Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan församlingen och Finska Missionssällskapet.

Utställningen är i biblioteket i Lovisa och biblioteket i Lappträsk. I Lovisa bibliotek öppnas utställningen måndagen den 2 mars kl. 17 och pågår till 17.3. I Lappträsk bibliotek öppnas utställningen onsdagen den 18 mars kl. 15 och pågår till 31 mars. Utställningen är öppen under bibliotekens öppethållningstider.

Utställningen är sammanställd av Kirsti Kirjavainen, som i 30 år har verkat i missionsarbete i Nepal genom finska Missionssällskapet.

– Då jag for till Nepal år 1977 hade jag tre drömmar: att alla flickor skulle få gå i skola, att förlossningar inte längre skulle skötas i ladugården och att handikappade skulle få ett människovärde. Under det tioåriga inbördeskriget (1996-2006) var drömmen fred och religionsfrihet. Nu är drömmen att människor skulle delta i arbetet mot klimatförändringen och i upprätthållandet av hopp och framtid, berättar Kirjavainen.

– Den här utställningen kommer med bevis på förändring, kraften i samarbetet, kärlek, bön och arbete som man förbinder sig till. Till allt detta anknyter sig på olika sätt hela kyrkan, lokalförsamlingarna, understödare, förebedjare, skattepengar, faddrar, pressen, skolorna och vi alla tillsammans.

Agricola svenska församling har utsett Nepal till sitt mål för missionsarbetet. Alla insamlade medel styrs till detta mål. Medlen används lokalt för att stöda livet i Nepals byar genom Finska Missionssällskapet. Projektet stöder speciellt utsatta grupper: Kvinnor, handikappade samt folkgruppen daliter.

Lovisa bibliotek måndag 2.3–17.3. Lappträsk bibliotek onsdag 18.3–31 mars. Utställningen är öppen under bibliotekens öppethållningstider.