Nej till nya stängdirektiv, Borgå, Lovisa och Sibbo håller ventilationen påkopplad 24/7

KOMPLICERAT. Det krävs omfattande teknik för att värma upp skolor och daghem. Tony Lökfors ses på bilden i nya Tolkkisten koulus maskinrum då det ännu inte var riktigt färdigt. Bild: Kristoffer Åberg

Enligt ett färskt expertdirektiv ska kommunerna stänga av luftkonditioneringen i skolor och daghem till nätter och veckoslut. Varken Borgå, Sibbo eller Lovisa följer rådet. Alla håller ventilationen påkopplad dygnet runt, även om effekten anpassas till dygnsrytmen.

Rekommendationen har utfärdats av den nationella inomhusluftföreningen (Sisäilmayhdistys) och kommunernas nätverk för inomhusluft. Till nätverket hör tio kommuner i Finland, Borgå anslöt sig i februar...