Nej till legalisering av cannabis

Bild: Karl Vilhjálmsson

Det är vård och behandling som missbrukare behöver. Den biten funkar inte nu.

Under helgens partikongress godkände De Gröna en motion om att partiet ska arbeta för en legalisering av cannabis. Diskussionen har inte låtit vänta på sig. Frågan om cannabis verkar vara en generationsfråga. Yngre finländare ser inte stora problem med cannabis, medan äldre har en mer negativ inställning.

För ett par år sedan överlämnades ett medborgarinitiativ om att avkriminalisera användningen av cannabis, men frågan gick inte vidare i riksdagen. Droganvändning väcker känslor, och några snabba förändringar är inte i sikte.

En avkriminalisering skulle innebära att vuxna utan risk för straff kan använda, inneha och odla cannabis för eget, småskaligt bruk.

En legalisering, som De gröna vill se, skulle innebära att användning, innehav, tillverkning och försäljning av cannabis i Finland skulle vara tillåtet. Cannabis skulle vara ungefär som alkohol. Du går till cannabisbutiken, visar din legitimation och köper cannabis till helgen, ungefär som när man köper ut en flaska vin. Produktion och försäljning reglerar användningen, och staten får skattepengar.

Motiven till avkriminalisering eller legalisering är flera, men en förbättrad tillgång till vård för missbrukare lyfts av många fram som den stora positiva följden. När cannabisbrukare inte automatiskt straffas vågar missbrukarna söka hjälp, resonerar man. Men finns det hjälp att få?

Portugal lyfts ofta fram som ett exempel på ett land som har lyckats balansera rätt i den svåra frågan om droger: För tio år sedan avkriminaliserades alla droger, samtidigt som man höjde ambitionerna och budgeten för vård och behandling. Resultatet var att dödligheten bland missbrukare minskade, och man såg stora besparingar inom domstolar, polis- och sjukhusväsen.

När man tittar på Portugal är det lätt att stirra sig blind på avkriminaliseringen. Där genomfördes betydligt bredare reformer än bara avkriminalisering, och det är troligt att satsningarna på vård och behandling spelar en större roll för resultaten än själva avkriminaliseringen.

Men något måste göras även i Finland, för dagens finländska drogpolitik är allt annat än effektiv. Hur man lyckas få bukt med missbruket beror på vilken kvalitet och omfattning vården har i den egna kommunen. Trots försök att få missbruket att minska ökar det i stället. Även dödsfallen orsakade av droger har ökat under 2000-talet, särskilt bland unga.

Debatten om droger – alkohol och narkotika – blir ofta väldigt svartvit. I allmänhet klarar vuxna människor av att handskas med droger, och då förefaller alla regleringar som förmynderi och intrång på den personliga integriteten.

Men ser man på droganvändningens baksida, hur psykiskt illamående och drogmissbruk kan bryta ner en människa till en spillra, så önskar man att inte bara fokus, utan att även resurser satsas på vård och behandling.

Slutresultatet för många missbrukare i dag är tyvärr att de får klara sig själva. Går man under så anses det vara eget val, att man väljer bort vården. Förutom det mänskliga lidandet som missbruk och marginalisering innebär, orsakar det också samhället oerhörda kostnader.

Satsningarna på vård måste vara en helt annan kaliber än i dag innan man på allvar går inför att avkriminalisera eller legalisera cannabis.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland