Nej till kommunalt ordnade slamtransporter – men ännu har sista ordet inte sagts

DELADE ÅSIKTER. Att nå en överenskommelse om slamtransporterna i Nyland är väldigt svårt. Bild:

Fastighetsinnehavarna ska själva få ordna med transporten av avloppsslam. Det kom byggnads- och miljönämnden till på tisdagen efter omröstning 8-3. Kommunalt ordnad transport får alltså tummen ned, men det är inte nämnden som har sista ordet.

Nu handlar det om ett utlåtande till Nylands avfallsnämnd, som kan ha rakt motsatt åsikt i maj.

– Jag hörde till dem som röstade för centraliserade transporter, alltså kommunalt ordnade, säger Elisabeth Svaetichin (SFP) som leder Borgånämnden.

Hon fick flankstöd av socialdemokraterna Tuula Virkki och Anita Spring.

Majoriteten i nämnden var alltså ändå av annan åsikt. De ansåg att det nuvarande systemet fungerar bra.

– Nu gäller ett avtalsbaserat system som ändå inte längre är tillåtet enligt den nya avfallslagen. I dag ska transporterna vara antingen centraliserade eller ordnas av fastighetsinnehavarna. Visserligen förstår jag inte riktigt skillnaden mellan dagens avtalsbaserade system och ett som ordnas av fastighetsinnehavarna. Också nu behövs ju avtal, konstaterar Svaetichin.

"Bäst för miljön"

Hon försvarar sin egen ståndpunkt med att ett kommunalt system är bäst för miljön.

– Kommunen ser till att alla aktörer faktiskt uppfyller de krav som ställs.

Miljövårdsinspektör Arto Lankinen beredde frågan inför byggnads- och miljönämndens tisdagsmöte. Hans förslag till utlåtande var att Borgå går in för ett kommunalt system.

Enligt den nya lagen kan kommunen nämligen låta fastighetsägarna ordna avfallstransporten endast om kraven i 37 paragrafen i avfallslagen uppfylls.

Avfallslagens krav är att avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande

villkor, att de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna iakttas och avfallet förs till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen

anvisar.

Transporten måste också främja avfallshanteringens allmänna funktion, stöda utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön.

På frågan om det avfallsbaserade systemet medfört problem i regionen svarar Lankinen att det nog hände förr.

– Under de senaste åren har allting nog fungerat bra.

Register

Om fastighetsinnehavarna ordnar med sina slamtransporter gäller det enligt Arto Lankinen att de förstag som anlitas finns i avfallsregistret, alla utförda transporter ska också vara synliga.

Vad Nylands avfallsnämnd beslutar om saken återstår att se. också i Västnyland har alternativet diskuterats och i både Raseborg och Ingå har byggnads- och miljönämnderna efter omröstning varit av samma åsikt som i Borgå.

Arto Lankinen säger att transporterna diskuterats i väldigt många år och också förvaltningsdomstolen har haft sitt finger med i spelet.

– Av allt att döma överklagas beslutet också nu. Det tar säkert flera år innan vi vet hur vi egentligen ska ha det.