Ledare: Nej i dag men kanske ja i morgon

I stället för att kategoriskt säga nej borde vi föra en konstruktiv diskussion om de förslag som presenteras för att förhindra klimatförändringen.

Finlands regering har satt upp tydliga och ambitiösa klimatmål. Vi ska bli den första fossilfria välfärdsstaten 2035, trafikutsläppen ska vara halverade 2030. Politikerna vet att något måste göras, me...