Nedmontering av sjukhuset inte i sikte

Majoriteten av nämnden röstade för att inte anhålla om en osäker förlängning av tillståndet för förlossningsverksamheten.

I en insändare (ÖN 28.4) framför Bernhard Edgren en konspirationsteori bakom beslutet att stänga förlossningsenheten vid Borgå sjukhus i slutet av 2016. "Situationen är väldigt 'trumpistisk' där man med falsk information och påtryckningar fått männen i sjukvårdsnämnden att begå harakiri och ta livet av en fin grej."

Nyheten om att Barnmorskeinstitutets sjukhus i Helsingfors stängs inom loppet av ett halvår slog ned som en bomb. Enligt Seppo Heinonen som är verksamhetschef för kvinnosjukdomar och förlossningar vid HNS har problemen med inomhusluften varit kända en längre tid och flera reparationer och andra åtgärder har gjorts för att råda bot på situationen, men först nu uppdagades omfattningen av skadorna. Följaktligen tog ledningen för sjukhuset sitt ansvar och gjorde ett raskt beslut att inom tre till sex månader tömma sjukhuset för att förhindra att främst personalen fortsatt utsätts för hälsorisker.

Då beslutet fattades om att inte ansöka om förlängning av tillståndet för förlossningarna på Borgå sjukhus utgick man ifrån att Barnmorskeinstitutets sjukhus ännu skulle fungera under flera år innan verksamheten där skulle upphöra. I detta skede görs planer för var och hur de cirka 5 000 förlossningar, som skett på Barnmorskeinstitutets sjukhus, skall skötas.

Millariikka Rytkönen, tidigare barnmorska på Borgå BB, numera ordförande för Barnmorskeförbundet och nyinvald stadsfullmäktigeledamot i Borgå, säger till Yle Östnylands reporter att hon är skeptisk till huruvida det är rätt ögonblick att spekulera om Borgå BB. Att öppna Borgå BB på nytt går inte så där bara, oberoende hur härligt det än skulle vara.

Vi får väl vänta på en närmare utredning över om någon felat som borde ha tagit ansvar i ett tidigare skede för tillståndet på Barnmorskeinstitutet, men den utredningen löser inte det akuta problemet att omplacera Barnmorskeinstitutets 5 000 förlossningar.

Borgå sjukhusnämnd har kvinnlig majoritet (sju kvinnor och sex män). Beslutet i nämnden var inte lätt ens för männen. Information fick vi från många håll: befolkningen, förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna, sjukhusets personal och HNS' centralförvaltning. Förlossningsverksamheten på Borgå sjukhus upplevdes som väldigt positiv i många bemärkelser.

Majoriteten av nämnden röstade för att inte anhålla om en osäker förlängning av tillståndet för förlossningsverksamheten. Orsakerna var främst ekonomiska och tanken var att snabbt kunna utveckla sjukhusets övriga verksamheter. Utvecklandet av sjukhusets verksamhet med tanke på framtiden har också tagit fart. Någon nedmontering av Borgå sjukhus är inte inom synhåll och jourverksamheten inom invärtesmedicin, kirurgi, psykiatri och anestesiologi fortsätter dygnet runt trots att operationsverksamheten under natten upphört.

Hans Blomberg vice ordförande (SFP), Borgå sjukhusnämnd