Navigatorn stöder de ungas psykiska och sociala välbefinnande

Årets Navigator-pris har beviljats till projektet Onni som erbjuder unga vuxna psykosocialt stöd. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

− Coronatiden har varit särskilt tung för många unga. Det har vi märkt också på Navigatorn i Borgå, där vi har stött de ungas psykiska och sociala välbefinnande redan i många år, säger utvecklingskoordinatorn och psykologen Jenna Junttila.

Junttila säger att det psykosociala stöd som Navigatorn erbjuder har förstärkts och utvecklats mycket under de senaste åren. En enskild viktig orsak till det här är att Navigatorernas psykosociala stödprojekt Onni etablerades i Borgå 2018.

I år delade projektet Kohtaamo, som koordinerar Navigatorernas verksamhet, ut priset Årets Navigator till projektet Onni. Som en särskilt motivering för priset nämndes den stora ökningen och utvecklingen i kundarbetet på nätet under coronaepidemin. I och med att nättjänsterna har utvecklats har man nått nya kunder och även de unga som bor längre bort från tätorterna.

− Också vi på Navigatorn i Borgå har skapat nya modeller för att kommunicera med unga, och gjort stora språng i den digitala världen, säger Jenna Junttila.

Olika stödformer

Unga får via Navigatorn stöd bland annat när det gäller psykiskt välmående, sociala relationer, självständighet och att klara av vardagen. Chattar kring sexualrådgivning och hälsorådgivning hör till de psykosociala tjänsterna. De unga kan dessutom träffa en psykiatrisk sjukskötare och en socialhandledare varje vecka. Om den unga vill kan han eller hon delta i coachning för bättre välbefinnande.

− Priset som projektet Onni fick synliggör betydelsen av det psykosociala arbetet. Vi försöker stödja de ungas välbefinnande målinriktat och planmässigt. Vi fortsätter med utvecklingsarbetet, så att alla Navigatorer ska kunna stödja de unga på bästa möjliga sätt. Vi tror på att stödåtgärder med mycket låg tröskel kan ha en stor inverkan och hjälpa unga framåt mot arbete och utbildning, säger Jenna Junttila.