Nätverk av hamnar lockar båtfararna österut

KANSKE SÅ HÄR. I den här stilen räknar man med att nya gästbåtshamnen byggs. På fantombilden syns bland annat den planerade servicebyggnaden och den flytande bastun (t.h.). Antalet båtplatser är betydligt fler än i den nuvarande hamnen. Bild: Posintra

De flesta båtfarare styr i dag västerut från Helsingfors, men i framtiden torde allt fler välja rutten österut. Här är havsvattnet renare och ett dussin finländska och estniska aktörer har bildat ett nätverk för att erbjuda både trygga och välutrustade gästhamnar. Projektet 30 miles är nu på målrakan och omfattar också den nya gästbåtshamnen i Borgå samt Skeppsbron i Lovisa.

Topi Haapanen jobbar som regionutvecklingsdirektör på utvecklingsbolaget Posintra och har i cirka tre års tid hållit i de östnyländska trådarna för projektet 30 miles. Han säger att själva projektet avslutas i höst, men arbetet med hamnarna fortsätter och går allting som planerat kan konceptet utvecklas till att omfatta även hamnar i Ryssland.

I dag är 12 gästbåtshamnar på ett inbördes avstånd av 30 sjömil med i 30 miles. Haapanen påpekar att de är väldigt olika och utvecklingsskedena varierar stort.

– Exempelvis från hamnen i Narva kommer man inte vidare båtfararna måste komma tillbaka längs samma rutt. I Estland finns inte heller en likadan skärgård som i Finland utan stränderna är oftast väldigt branta. Gästbåtshamnarna ger framför allt skydd.

Det aktuella projektet inleddes i september 2015 och tar slut den sista augusti i år. Den totala budgeten är på cirka 3,3 miljoner euro, varav Posintras andel utgör omkring 301 000 euro.

Ny hamn om tre år

I Borgå är läget speciellt intressant eftersom staden bygger en helt ny gästbåtshamn på västra åstranden intill Wilenius båtvarv.

– Min gissning är att hamnen står klar om tre år, säger Topi Haapanen som väntar sig en högklassig, modern hamnhelhet som är i användning året om.

Hamnen byggs på varvets södra sida, bland annat för att området norr om varvet har stabiliserats och kan utnyttjas också för annan verksamhet. Den valda hamnplatsen är rätt lugn för övernattning i båt och är enklare att utvidga än om gästbåtarna placeras längre norrut. Andra fördelar finns också.

Han plockar fram fantombilder som visar hur gästbåtshamnen kan se ut. Här finns en bland annat en servicebyggnad i två våningar med kafé och bastu, en flytande bastu på vattnet, grönområden och platser för maximalt 70 båtar, vilket är betydligt fler än i dagens hamn.

Det är meningen att hamnverksamheten sköts av en privat operatör och Haapanen föreställer sig att får västra stranden ett hotell, kanske samma operatör intresserar sig för att driva hamnen, vem vet.

Alldeles nyligen granskades platsen för den nya hamnen samt närliggande områden med tanke på kommande belysning. Topi Haapanen förklarar att ett besök i terrängen var viktigt eftersom belysningen har stor betydelse även för säkerheten.

– Hamnen ska få smart teknik som reagerar på båtfararnas beteende och som också höjer trygghetsnivån.

Säkerhet

Även om projektet 30 miles inte i princip investerar i den gamla gästbåtshamnen är vissa förbättringar aktuella även där. Åtta av de tolv gästbåtshamnarna förses med defibrillatorer, det vill säga hjärtstartare, och inför midsommar installerades en sådan också i Café Jokiranta på östra stranden. Representanter för projektpartnern Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK) var på plats. Högskolan har också lagt upp flera videosnuttar kring säkerhet på Youtube, här beskrivs också exempelvis rutter. Då man planerar en sjöresa i österled kan det vara skäl att först kolla vad 30 miles har att bjuda på i denna väg.

Materialet är digert. En omfattande riskanalys har gjorts och 60 planerade, säkra segelrutter mellan de tolv hamnarna stöder båtresenärernas egen ruttplanering. Rutterna har beskrivits i ord och finns tillgängliga digitalt i GPX-format. En generell utskriftsvänlig ruttkarta finns också.

Den nuvarande gästbåtshamnen i Borgå förses dessutom med digital, interaktiv anslagstavla på 55 tum vid månadsskiftet juni-juli.

Lovisahamnen fräshas upp på många sätt med bland annat nya infoskyltar. Strandområdet snyggas och i fjol gjordes en plan för att förnya huvudbryggan. Staden står för byggkostnaderna och reserverar pengar i sin budget under de kommande åren.

Utmaningen med Skeppsbron är att öka gästkapaciteten och att utveckla hamnverksamheten så den motsvarar behoven för större båtar. Detta mål stöds av tidigare genomförda muddringar av infartsfarleden till Lovisaviken och hamnbassängen.

För både Lovisa- och Borgåhamnen har Posintra planerat affärsverksamhetskoncept och de får också sin beskärda del av exempelvis det gemensamma marknadsföringsmaterialet för 30 miles.

Merikotka, det vill säga forskningscentralen för sjösäkerhet och sjötrafik, är huvudpartner för det aktuella projektet. Övriga deltagare är XAMK, Helsingfors universitet, Posintra & Cursor, Östra Estlands företagscenter, Eisma hamn, Viimsi kommun, Estlands Havsmuseum, Narva stad och Narva-Jöesuu kommun. Dessutom samarbetar projektet med föreningen Segling och båtsport i Finland och landskapsförvaltningen i västra Estland.

Interreg Central Baltic är huvudfinansiär för hela projektet.

Totalt 12 till antalet.

I Finland deltar sex hamnar, de finns i Borgå, Lovisa, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vederlax.

De estniska hamnarna är Seaplane Harbour Tallinn, Kelinase Port och Leppneeme Port i Viimsi, Eisma Port, Narva-Joesuu och Narva Port.