Naturvärden viktiga i Lovisa

UPPSKATTAR NATUREN. Lovisa stads undersökning visar att naturen och havet är viktiga värden. Frågorna om företagsverksamhet och bostadsbyggande ville däremot få ta ställning till.Bild: Arkiv

Invånarna i Gråberg, Valkom, Räfsby och Köpbacka upplever att naturen, havet och möjligheterna till friluftsliv är väldigt viktiga. Lovisa stad kartlade i augusti och september invånarnas, företagarnas och övriga aktörers åsikter om utvecklingen av området.