Naturskyddare säger nej till nya Citymarket

Den nyländska avdelningen i Finlands naturskyddsförbund motsätter sig att man bygger en Citymarket på västra åstranden. Bygget skulle störa naturen i nationalstadsparken. Se video.

När det nyländska distriktet möttes i Borgå för en tid sedan bekantade medlemmarna sig med nationalstadsparken i Borgå. Kaj Bärlund presenterade under mötet parken och berättade om hur den kommit till och hur man vårdar den.

Under den guidade turen på Borgbacken, Maren och Näsebacken berättade guiden om planerna på att bygga en stor mataffär på västra åstranden. Medlemmarna i naturskyddsdistriktet anser att bygget förstör naturvärdena i nationalstadsparken och beslöt sig för att göra en video i vilken de klargör sin ståndpunkt. Målet är att fästa uppmärksamhet också vid naturvärden.

Mer läsning