Naturens mångfald berör alla

Klimatet och naturens mångfald är vår tids stora utmaning. Lupiner ingår i den helheten.

Ibland är den bakomliggande historien tragikomisk – som med kaniner i Australien. I dag skuttar miljoner kaniner omkring i det jättelika landet och orsakar jättelika skador för jordbruket. Dessutom bi...