Naturdaghemmet kan bli servicesedeldagis

DAGHEMMET TAR FORM. Till vänster vårdaren Saara Ilves och till höger Pelin Ciftci med lilla Mirza i famnen och Resul Ciftci.Bild: Kristoffer Åberg

80 barn får inte plats men kanske drygt 40. Bildningsnämnden beslutar i maj om utrymmeskrav i privata daghem.