Nationalstadsparken marknadsförs inte tillräckligt

Bild: Kristoffer Åberg

Nu är klimatuppvärmningen och vården av den biologiska mångfalden på allas läppar, men ändå har inte Borgå stad utnyttjat den unika möjlighet staden har i sin Nationalstadspark, som inrättades redan i maj för 10 år sedan.

Inrättandet av parken var ett av de nationella projekt som förverkligades i samband med Förenta Nationernas temaår för biologisk mångfald och det Europeiska kulturarvsåret. Parken, en berättelse om Finlands historia, var då Finlands femte nationalstadspark.

Nationalstadsparkens berättelse börjar vid tiden för den tidigaste bebyggelsen, och följer historiens gång via medeltiden ända fram till tiden för den finska nationalstatens födelse. Målet med parken är att vårda och utveckla området så att stadens invånare och besökare också i framtiden kan få uppleva Nationalstadsparkens estetiskt och ekologiskt värdefulla miljö.

Men har Borgå gjort det? Gå gärna in på Borgå stads hemsida, nationalstadsparken i Borgå och öppna "Broschyrer, rapporter och naturutredningar " och utforska vad Nationalstadsparken i Borgå står för.

Kanske det vore dags att fira 10-årsjubileet med att marknadsföra Nationalstadsparken genom att bjuda in oss invånare till Konstfabriken, för att presentera parken i ord och bild och locka oss med på en guidad resa genom Borgå nationalstadspark.

Ingalill Tuomolin

Borgå

Mer läsning