Nästan enhälligt för Edupoint

Den finska yrkesutbildningens framtid beseglades vid Borgå stadsfullmäktiges möte på onsdagen.

Stadsfullmäktige i Borgå godkände vid sitt möte på onsdagen enhälligt att den finska yrkessamkommunen IUKKY upplöses.

Efter en del praktiska problem med att få in alla fullmäktigesuppleanter i fullmäktigesalens datasystem kunde stadsfullmäktige också godkänna bildandet av det nya utbildningsbolaget Edupoint.

Före det har visserligen Joonas Dachinger, Vänst, föreslagit att ärendet om bolagisering återremitteras för ny behandling. Dachingers förslag fick inget understöd.

Nu har då Borgå som största delägarkommun i Itä-Uudenmaan Ammatillinen Koulutuskuntayhtymä gjort de här avgörande besluten. Också Sibbo har enhälligt godkänt upplösningen av IUKKY och bildandet av bolaget Edupoint.

En del av de mindre ägarkommunerna har bett om att lösas ut från den gamla samkommunen.

Besluten kommer troligen att överklagas.

I stadsstyrelsens förslag till fullmäktige ingår att besluten verkställs trots eventuella besvär.

Mer läsning