Nästan 200 jordbrukare har fått tillstånd att skjuta vitkindade gäss

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har beviljat 197 jordbrukare undantagslov för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra skador på åkrar. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: Ari Sundberg/SPT

Högst 6 170 gäss får skjutas hösten 2020, skriver Miljöministeriet.

Vitkindade gäss har i år orsakat betydande skador på jordbruksmark. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har beviljat 197 jordbrukare undantagslov för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra skador på åkrar, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

Undantagslovet måste åtföljas av andra åtgärder som skrämmer bort gässen utan att skada dem.

Högst 6 170 gäss får skjutas hösten 2020. Varje jordbrukare får skjuta 20-40 vitkindade gäss, beroende på odlingsmarkens storlek.

–  Jag vill tacka NTM-centralen i Egentliga Finland som har gjort ett snabbt jobb med ansökningarna om undantagslov som aldrig varit så många, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i pressmeddelandet.

Man har redan kunnat konstatera att avskjutningen av vitkindad gås minskar skadorna på jordbruket. I vartannat fall där man skjutit en gås har hela flocken lämnat platsen och inte landat inom synhåll.

Man kan också lämna den skjutna fågeln på fältet för att skrämma flocken. Metoden har hittills haft varierande effekt.

–  Dessutom har preliminära observationer visat att kvarlämnade döda gäss lockar till sig havsörnar, som i sin tur effektivt skrämmer i väg flocken av vitkindade gäss från fältet, säger Salli Uljas, överinspektör vid NTM-centralen i Egentliga Finland, i pressmeddelandet.

Ministeriet betonar att den vitkindade gåsen är fridlyst och inte får förtäras som mat.

NMT-centralerna meddelade i augusti att ersättningar för skador som förorsakats av vitkindade gäss i år sökts till ett belopp på sammanlagt 2,7 miljoner euro, vilket är betydligt högre än året innan.