Näse skola splittras i tre delar

FLYTTAR. Näse skola ska utrymmas och eleverna flytta till tre olika ställen. Bild: Kristoffer Åberg

Eleverna flyttas till Kvarnbackens skola och till baracker vid Lyceiparkens skola och vid Vårberga skola.

Nu har beslutet fattats och Näse skola utryms med början måndagen den 7 mars. Skolans elever delas upp på tre olika håll.

Årskurserna ett och två får plats i Lyceiparkens skolas baracker, årskurserna tre och fyra i barackerna i Vårberga och fem och sex i Kvarnbackens skola.

– Trots att det innebär stora förändringar för såväl elever som personal är det skönt att nu kunna se fram emot att vårens undervisning kan ordnas i trygga utrymmen, konstaterar Näse skolas rektor Kenneth Holmberg.

Det har varit skönt att märka att alla rektorer förhållit sig positiva och dragit sitt strå till stacken i en situation som denna.

Det var meningen att Näse skolas elever skulle få flytta till baracker redan vid årsskiftet, men barackupphandlingen försenades. Nu är målet att Näse skolas egna baracker ska kunna vara på plats när höstterminen inleds.

Näse skolas scheman skall göras om, verksamhetsplanen uppdateras och personalens arbetsuppgifter omfördelas. Dessutom ska de nya skolskjutsarna planeras.

Planerna för med sig förändringar också för andra skolor. En del av Lyceiparkens skolas elever flyttar till Borgå Gymnasium.

– Det har varit skönt att märka att alla rektorer förhållit sig positiva och dragit sitt strå till stacken i en situation som denna, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström. Nu får vi hoppas att de konkreta planerna går i lås och att vi kan hålla den mycket strama tidtabellen.