Näse servicehem dras in

HJÄLP TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARE. Mer kortvård och intervallvård, inget serviceboende är framtiden för det som nu är Näse servicehem. Bild: Kristoffer Åberg

Före årsskiftet ska de inneboende på servicehemmet placeras om.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå beslutade på tisdagskvällen att lägga ned platserna för effektiverat serviceboende vid Näse servicehus före den första januari 2019.

Samtidigt godkände nämnden ändringarna i arrangemangen för kortvård och dagverksamhet.

Tjänstemannaberedningen har konstaterat att Näse servicehus vid hälsovårdscentralen inte har förutsättningar att uppfylla kriterierna för serviceboende av hög kvalitet, bland annat när det gäller förväntningarna på en hemliknande miljö.

Vikarierande servicedirektör Lea Laakso har konstaterat att en uppdatering av behovet av effektiverat serviceboende visar att staden har ett tillräckligt stort utbud, med kompletterande köpta tjänster, också utan Näse servicehem.

För de boende i Näse kommer att erbjudas nya hem i de andra enheterna för effektiverat serviceboende i Borgå under den senare delen av året.

Kortvård

I stället ska staden satsa på ett urval tjänster som stöder hemmaboende- dagverksamhet och kortvård i Näse, bland annat fler dagverksamhetsgrupper.

Utbudet av kortvård som intervallvård och tillfällig krisvård utökas också, liksom parkering och timvikarier för närståendevård i hemmet. Det blir möjligt att för en stund lämna sin anhörig på ett tryggt ställe för vård eller att få en vårdare till hemmet.

Mer läsning