Näse hälsocentral renoveras under sommaren

En granskning av inomhusluften visar att lokalerna kan användas utan risk. Ändå rekommenderas åtgärder som förbättrar kvaliteten på inomhusluften.

Resultaten från den utredning av inomhusluften på Näse hälsovårdscentrals tandklinik och C-trappan som gjordes vid årsskiftet har blivit färdig. Syftet var att granska inomhusluften och konstruktionerna.

Enligt utredningen går det att använda lokalerna utan risk, meddelar man från staden. Samtidigt rekommenderar man åtgärder som förbättrar inomhusluftens kvalitet. Övertandläkare Sari Holmberg säger att problemen med inomhusluften mest haft med olika lukter att göra och att man inte hittat några skadliga mikrober.

– På gamla sidan kommer det lukt från kreosot ibland. Utöver det har det i vissa väder uppstått en lukt av jordkällare och ibland olja, säger Holmberg.

Reparationerna görs under sommaren och omfattar bland annat tätning av luftläckage, byte av golvbeläggningar och inställning av ventilationen och inomhustemperaturen.

– Det har varit varmt i lokalerna, något som påverkat jobbet.

I före detta tuberkulossjukhusets golvkonstruktioner påträffades fukt på en avgränsad yta, vilket ska åtgärdas genom torkning och byte av golvbeläggningen. Därtill kommer ytterväggens konstruktion nedanför tandkliniken att brytas upp för att granska i vilket skick den är.

Utredningen av inomhusluftens kvalitet företogs på grund av flera anmälningar som gällde inomhusluften.