Näringschefen måste få tillräcklig organisationsstatus

Mycket är gjort innan beslutet fattades att en näringschef anställs i staden. Borgå företagare rf har gjort en "julklappslista till julgubben", det vill säga till staden, med näringschefens befattningsbeskrivning.

Nu är vi ändå oroliga! Det har hela tiden varit en central tanke att den kommande näringschefen skall ha tillräckligt med makt, för att säkert kunna vara med där man planerar och bestämmer om hela näringslivsfältet. För det andra bör vi anställa den bästa möjliga personen och ju högre i hierarkin jobbet finns desto intressantare för sökandena.

Nu är det viktigt att tjänsten besätts av en kunnig, nyfiken person som för Borgå framåt, en bra typ som klarar av att sköta ärenden mångsidigt och sakkunnigt i samverkan med de olika sektorerna.

Det är sant att personen kommer att ha en nära kontakt med tomtchefen och hans team, men den rätta platsen i organisationen är åtminstone underställd biträdande stadsdirektören där hen har bästa förutsättningar att lyckas i sitt jobb.

I fortsättningen är näringschefen den person som dagligen samarbetar med Posintra och rapporterar till bland annat stadsutvecklingsnämnden om det som utvecklingsbolaget åstadkommit och vad som är på gång inom ramen för upphandlingen av näringstjänsterna.

Näringschefen jobbar tätt tillsammans med upphandlingsenheten, stadsplaneringen, kommunplaneringen, kommuntekniken, tomtpolitiken, TE-byrån, utbildningsinstitutionerna och företagarorganisationen och allt detta kräver att namnet finns tillräckligt högt upp i stadsorganisationen!


Jag är rädd för att stadsledningens njugga inställning till anställandet av en näringschef kan leda till att tjänsten placeras på fel plats i organisationen och sedan kan vi efter något år konstatera att hen inte lyckats i sin uppgift, med påföljd att näringsfrågorna flyttas till exempel till utvecklingsbolaget, såsom stadens ledning hela tiden har tänkt sig. Jag hoppas verkligen att jag har fel i mitt scenario.

Nu väntar vi på förnuftiga beslut av stadsstyrelsen och att man beaktar dessa frågor när man beslutar om näringschefens ställning i stadsorganisationen. Jag hoppas att kommunvalskandidaternas fina löften under valkampanjen inte bara är valpropaganda, utan att man nu verkligen vill förbättra stadens näringsliv och göra Borgå till en företagarvänlig stad!

Jag väntar ivrigt på att få träffa den nyvalda näringschefen som nitiskt vill förbättra stadens företagarvänliga rykte och värde.

Patrik Björkman ordförande, Borgå företagare rf