Närhet är det viktiga, inte gränser

Kommunens attraktivitet beror på om lokalsamhället fungerar, har bra och smidig service, och skattenivån är på en rimlig nivå. Storlek och gränser är inte det avgörande.

Det har gått tio år sedan nya Lovisa bildades av Lovisa, Pernå, Liljendal och Strömfors. Lappträsk valde att fortsätta som självständig kommun. Under de här tio åren har Lovisas befolkning minskat och...