När storebror lyssnar

Lyckligtvis börjar allt fler förstå att våra privatliv är en handelsvara.

En sak fick George Orwell fel, också om han ibland kan framstå som profetisk: Det är inte staten som lyssnar, det är företagen – storebror finns i kontorslandskapen och på styrelsemöten bland megaföre...