När ryssen härjade kom flyktingarna i kläm

Stora ofreden betydde hårda tider för civilbefolkningen i Sverige och den östra rikshalvan, Finland. Lars Strang har med boken De okuvliga skrivit en historiskt vederhäftig och nervkittlande roman om två familjer från Karleby som båda på sitt sätt råkar illa ut.

I den första historiska romanen Smedjan vid Sundet berättas om smeden Anders Smeds i nygrundade Gamle Carleby, dagens Karleby, åren 1654–1660. Anders dras mot sin vilja med i Karl X Gustavs krig i Polen och Danmark men återvänder med livet i behåll.

Den föreliggande romanen De okuvliga är en uppföljare och tilldrar sig under Stora ofreden 1713-1721 då Sverige under Karl XII låg i krig med Ryssland. Fortfarande är Anders Smeds och hans familj i fokus, men tiderna är bistra för att inte säga grymma. Ryssarna har slagit den svenska armén vid Storkyro och soldathärar och kosacker till häst avancerar till lands och sjöss mot dagens Nykarleby och Jakobstad.

För Anders Smeds två söner i Game Carleby står valet mellan pest och kolera. Abraham med familj och fadern Anders väljer att stanna kvar på gården i Palo by. Henrik med de sina flyr med tiotusentals andra under stora umbäranden norrut runt Bottenviken till Umeå med ryssarna i hälarna.

I Palo gömmer man sig i en jordhåla under ladugården men ryssarna som skövlar, plundrar och bränner allt i sin väg, ser till att drängen och pigan dör under bestialiska omständigheter medan barnen Ylva och Olof tas till fånga och förs till S:t Petersburg för att bygga upp staden.

I Umeå inser Henrik att livet bland tusentals andra flyktingar inte är så mycket bättre. Till råga på allt drar ryska örlogsfartyg in till Umeå och försätter alla i livsfara. Dottern Kajsa blir den huvudperson som med sin rådighet och sitt kloka huvud blir familjens stöttepelare. Hon får jobb på stadens lasarett där hon blir en viktig hjälpreda samtidigt som hon blir förälskad i en svensk kapten och delvis också i grannpojken som följt med sin egen familj från Gamle Carleby som flykting.

Trovärdigt

Lars Strang har lagt ned mycket arbete med det historiska faktamaterialet för att få romanen trovärdig. Karl XII som förlorade mot Peter den store i slaget vid Poltava 1709 retirerade till Bender i det Osmanska riket, i nuvarande Moldavien, där han kom att stanna till 1713.

Det är med andra ord mer eller mindre fritt fram för ryssarna för en fortsatt expansion i Sverige där man på sina rövarfärder tar allt, mat, husgeråd, människor och boskap. Den brända jordens taktik är ett gammalt och beprövat sätt att se till att motståndaren inte får något gratis. Och plundringståg med våldtäkter, död och pina i sitt kölvatten hörde till det normala under den tidens krigsföring, ungefär som i dag.

Svenskarna gick under inga omständigheter mildare fram under kriget i Tyskland under 30-åriga kriget eller senare under Karl XII:s regim.

Paralleller

Parallellerna till dagens flyktingproblematik blir uppenbar under läsningen. Också vi i Finland har tvingats på flykt för trehundra år sedan. Under Stora ofreden hade Finland kring 400 000 människor av vilka närmare en tiondel flydde till Sverige och bland annat Stockholm, som tog emot den största flyktingskaran.

Stora ofreden satte djupa spår speciellt i Österbotten, där nästan alla städer från sydösterbotten upp till Brahestad brändes. Romanen ger en både logisk, spännande och realistisk bild av hur folk levde och tänkte med kriget och svälten som ständiga följeslagare.

Mot slutet blir det fred, freden i Nystad 1721, och ryssen drar sig tillbaka. Men Gamle Carleby är bara en skugga av sitt forna jag när familjerna Smeds till sist återförenas. Då har Karl XII stupat i kriget mot Norge 1718 och drottning Ulrika Eleonora är ny regent i Sverige, vilket också understryks i den läsvärda och ställvis direkt gripande romanen.

FAKTA

De okuvliga

Författare: Lars Strang. Ekonom, i dag pensionär bosatt i Karleby.

Har utkommit tidigare med spänningsromanen Girighetsfällan och den första historiska romanen Smedjan vid Sundet 2016.

De okuvliga är publicerad 2017 på Vilda Förlag, 429 sidor.