Namninsamling för inomhusluften i Lovisa

KRAV. 75 personer har skrivit under namninsamlingen med krav på stadens ledning. Bild: Arkiv / Max Nyberg

Tio föräldrar kräver insatser för problemen med inomhusluften i finska skolcentret. I nuläget har nästan åttio personer skrivit under de tre kraven.

Det börjar räcka med problemen med inomhusluften i finska skolcentret i Lovisa, tycker en rad föräldrar i Lovisa. En namninsamling på adressit.com har i skrivande stund samlat 75 namn som understöder en rad krav på ledningen i Lovisa.

I praktiken handlar det om ett öppet brev riktat till stadsdirektören och stadsstyrelsen där föräldrarna kräver insatser.

I brevet konstaterar man att problemen blivit värre under det gångna läsåret, och att det stör inlärningen - också för de elever som blivit förflyttade till Valkom. Sjuka lärare leder till stort ombyte i lärarkåren och många ersättare som saknar behörighet. Brevet kritiserar också informationsgången som bristfällig.

De ställer tre krav, där det första är att staden nästa läsår erbjuder ersättande lokaler för alla förskoleelever och lågstadieelever nästa läsår. Det skulle samtidigt tillåta effektiva undersökningar och renoveringar.

För det andra kräver man behöriga lärare. Man konstaterar att läroplanen inte förverkligas med obehöriga ersättare.

För det tredje kräver man att staden informerar bättre om läget till personal och föräldrar. I nuläget, konstaterar man, har man inte fått tillräcklig information om tidtabeller, planer och den allmänna situationen.

Uppropet verkar inte ha staden förbi, där man i ett pressmeddelande uppger att stadsstyrelsen i Lovisa samlas till ett extra möte den 3 april. Under mötet sätter sig styrelsen in i de inneluftsproblem som Harjurinteen koulu lider av och hur problemen ska åtgärdas.

Till mötet har man också bjudit in bland annat rektorn, stadens lokalchef, en representant frånSitowise Oy som undersöker skolans inneluft, Tuula Putus, professor i arbetshälsovård och miljömedicin och en advokat som Lovisa stad har anlitat.

I pressmeddelandet konstaterar man att lärarkåren och elevernas vårdnadshavare har uttryckt sin oro över situationen i brev som riktas till stadsstyrelsen. Styrelsen behandlar även breven på det extraordinarie mötet.