Namninsamling för Ebbo ålderdomshem

RIVS? En grupp anhöriga samlar en protestlista mot planerna att stänga Ebbo åldringshem. Bild: Kristoffer Åberg

En grupp anhöriga låter inte staden stänga åldringshemmet i Ebbo utan strid.

Stadens planer på att stänga äldreboendet i Ebbo har stött på motstånd. Meningen är att stänga enheten i höst, men en grupp anhöriga håller just nu på att samla in namn för att motarbeta förslaget.

Stängningen betyder ett bortfall på totalt arton avdelningsplatser, av vilka sex är platser för intervallvård och tolv är vårdplatser.

Enheten hyser dels evakuerade klienter från Äppelbackens vårdhem som genomgår renoveringar, dels rehabiliterings- och intervallavdelningen Apollo.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå slog redan tidigare fast att det krävs en grundligare utredning innan man kan slå ihop Apollo och Näse sjukhus avdelning 1.

Nöjda klienter

Ingalill Hjelm, en av de som står bakom namnlistan, säger att man försöker få en fortsättning i Ebbo. Hennes engagemang beror delvis på att hennes egen pappa varit nöjd med sina vistelser på intervallvården i Ebbo.

– Han, som många andra, trivs där. I motsats till hemma går det att röra sig bra i de långa korridorerna och ute på gården. Dessutom är det socialt. Det märks i hälsan, säger Hjelm.

Många verkar hålla med Hjelm: hittills har 418 personer skrivit under protestlistan på nätet, medan ytterligare drygt 100 personer skrivit under de papperslistor som finns på olika håll i bygden.

Från staden har man uppgett att byggnaden ska säljas, men att den sannolikt är svårsåld. En fortsättning skulle också innebära krav på sprinklersystem som kräver stora investeringar. Nedläggningen skulle å sin sida ge besparingar på knappt 200 000 euro.

Ingalill Hjelm anser att en investering kunde fungera.

– De som jobbar där talar om att det vore bäst att ha dubbelt så många som de nuvarande arton klienterna. Det finns säkert både behov och intresse.

Stora renoveringar

Börje Boström, lokalitetsdirektör i Borgå, har tidigare sagt till Östnyland att han hoppas att Ebbo inte behövs för fler undanflyttningar. Han påpekar också att man inte hittat något ändamål för huset när det står tomt på hösten. Meningen är också att stänga köket som finns i byggnaden i början av 2018.

Enligt tidigare utredningar borde det stora komplexet genomgå en ordentlig grundsanering för att kunna användas på ett effektivt sätt.

– Rummen är litet för små och huset behöver relativt stora tekniska reparationer. Det finns inte någon ekonomi i det, sade Boström i artikeln som publicerades den 10 mars.

Ingalill Hjelm hoppas ändå på att protestlistan ska leda till nya tankar om Ebbo. Meningen är att överräcka namnlistan till bland andra fullmäktiges ordförande Mikaela Nylander den 12 april.