Namninsamling för att spara parkskog i Gammelbacka

VILL BEVARA. Oroade invånare vill att parkskogen i Gammelbacka bevaras som den är nu. Skogen är viktig för trivseln i stadsdelen. Bild: Kristoffer Åberg

En del invånare i Gammelbacka motsätter sig att en del av parkskogen planeras få ge vika för bostäder och har startat en namninsamling.

Pekka Kesälä bor i Gammelbacka och är aktiv inom föreningen Gammelbackan kartanonseutuyhdistys, ungefär föreningen Gammelbacka gårdsområde. Han anser att staden borde lämna parkskogen i fred och har därför startat en namninsamling för att bevara skogen.

I detaljplanen för området vid Hammarsvägen finns ett bostadsområde vid västra sidan av parkskogen, nära skolan. Det finns också planer på att vilken 44 kolonistugor för året runt-bruk på den östra sidan av Gammelbacka parkskog.

Pekka Kesälä anser att de två byggnadsprojekten tillsammans gör så att parkskogens betydelse som en grön oas för invånarna och ett ställe för rekreation minskar. I adressen poängteras att parkskogen bör bevaras som den är nu.

De som undertecknat adressen kräver att detaljplanen över småhusområdet på västra sidan om skogen, vid Hammarsvägen, förkastas och att det nu obyggda skogspartiet från Folkskolevägen till Bäckgatan blir en del av nationalstadsparken.

Adressen finns på sajten adressit.com. Under de första dagarna har omkring 250 personer skrivit på.

Mer läsning