Nämnden säger nej till skolstängningar i Lovisa

STÄNG INTE. Haddom skola är en av de skolor i Lovisa som nämnts som möjlig att stänga, men byskolor och daghem ska bevaras, anser nämnden för fostran och bildning. Arkivbild. Bild: Lasse Lehtinen

På förslag av Thomas Rosenberg röstade en stor majoritet av nämnden för fostran och bildning för att bevara byskolor och daghem.

För att kämpa mot den ekonomiska kräftgången i Lovisa har man som en åtgärd föreslagit att en del skolor och daghem med få elever och småbarn ska läggas ner.

Nämnden för fostran och bildning samlades på onsdagen för att ta ställning till budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2020-2022.

Thomas Rosenberg, SFP, kom med ändringsförslag till budgetförslaget:

– Nämnden anser att den strategi som stadsfullmäktige med sitt byavänliga skolnätsbeslut fattade hösten 2016 fortfarande står fast och att de föreslagna skolnedläggningarna åsamkar staden mer skada än nytta.

– Också de daghem som finns i anslutning till skolorna bör bevaras.

Som ersättande sparförslag angav Rosenberg bland annat att familjedaghemmet Duvan stängs och att barn och personal flyttar till Forsby daghem från årsskiftet, att kommuntillägget till hemvårdsstöd för barn minskar till 150 euro per månad och att gruppstorlekarna granskas i årskurserna 7-9.

Omröstningen slutade 8-1, Rosenbergs förslag vann över beredningens och går nu vidare som nämndens förslag till stadsstyrelsen.

Den ena medlemmen i nämnden som röstade mot Rosenbergs förslag var Anne Sokka-Tuomala, Saml.

För Rosenbergs förslag röstade utom Rosenberg själv medlemmarna Marina Bäcklund, Daniel Hannus, Antti Hovi, Marjo Vuokko, Laura Hyppölä, Kristian Willner och Jonna Hinttaniemi.