Någonstans måste vi börja

Det är ingen självklarhet att fler händer i vården ger bättre kvalitet på omsorgen. För en hög kvalitet i vården krävs också kunskap och empati.

Det färska lagförslaget om att det måste finnas sju vårdare per tio klienter på institutioner för äldre innebär många utmaningar, men är ändå en början till mer mänsklighet i vården. Senast i april 20...