Myten om privat service

Varför blir servicen ofta sämre då en privat aktör tar över verksamheter av stat och kommuner? Den frågan ställs regelbundet. En stor orsak är att köparen från början inte ställer rätta krav och därefter brister det i uppföljningen.

Då Borgå 2016 outsourcade sin telefonväxel krävdes god svenskspråkig service. Sådan fick man inte. Sonera, numera Telia, kunde inte uppfylla kraven och efter att en ny underleverantör uppenbarat sig b...