Mystiskt ägg sätter fart på små läsares fantasi

SKÖN STUND. Förstaklassarna i Gammelbacka skola tycker om högläsningsstunderna med läraren Beatrice Henriksson-Huitula. Här avhandlar de Sanna Sofia Vuoris och Linda Bondestams Runenberg Junior-nominerade Ägget.Bild: Kristoffer Åberg

– Ta tag i hörnen, så breder vi ut sagotäcket, säger Beatrice Henriksson-Huitula till sina förstaklassare. Lässtunderna i Gammelbacka skola sker på mjukt underlag.

Förväntan hänger i luften när Gammelbackaettorna sätter sig på sagotäcket och en efter en hittar en skön ställning. Mitt i ringen av barn sitter läraren Beatrice Henriksson-Huitula med boken...