Myndigheterna varnar för coronaexponering på Box Café & Grill i Sibbo

Åt du på grillen i Box på lördagskvällen? Då gör du skäl i att följa med din hälsa och ge akt på eventuella coronasymtom - en person med bekräftad smitt gästade grillen vid 18.30–19 den 19 september. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Gäster som har besökt Box Café & Grill i Sibbo uppmanas att följa med sitt hälsotillstånd mycket noga i händelse av coronaexponering, uppmanar hälsomyndigheterna i Sibbo.

En person som intog en måltid på Box Café & Grill i Sibbo på lördagskvällen har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset. Sibbo kommun har redan kontaktat personer varit i nära kontakt med den smittade, och som har exponerats för viruset. De här personerna är försatta i karantän.

Även andra gäster som besökte matstället kan ha exponerats för coronaviruset. Den kritiska tidpunkten är lördagen den 19 september ungefär kl. 18.30–19, och nu uppmanas de som besökt grillen vid tidpunkten i fråga att noga övervaka sitt hälsotillstånd över de närmast två veckorna.

Den som får symtom ska omedelbart kontakta teamet för smittsamma sjukdomar i Sibbo per telefon på numret 09–2353 6012. Observera att numret är till endast för Sibbobor som besökt Box Café & Grill och och som uppvisar coronasymtom.

Andra personer som är i behov av coronatest ska på normalt sätt kontakta hälsocentralen på numret 09–2353 6001.

Efter en lugn period har det igen konstaterats enskilda laboratoriebekräftade fall av coronaviruset i Sibbo. Största delen av de 84 bekräftade coronafallen i Sibbo konstaterades under våren.

Mer läsning