Myndigheter: Vaccineringarna eliminerar inte behovet att följa begränsningarna

Trots att vaccineringarna kommit i gång är det fortfarande viktigt att följa säkerhetsanvisningar, påminner myndigheterna. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Myndigheter påminner om vikten och skyldigheten att följa myndighetsbestämmelserna som finns på grund av coronaviruset.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, polisinrättningen i Sydvästra Finland och Egentliga Finlands räddningsverk vädjar till medborgare, organisationer, föreningar och företag, och kräver att alla ska följa rådande begränsningar och anvisningar.

I Egentliga Finland förbjuds för tillfället alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer, medan motsvarande förbud i Satakunta är 20 personer.

Begränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat är nödvändiga för att stävja coronavirusepidemin, skriver myndigheterna i ett pressmeddelande.

"För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras. Även om vaccineringarna har kommit i gång så eliminerar det inte behovet att följa hygien- och säkerhetsanvisningarna", säger Mikael Luukanen, överdirektör för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Säkerheten vid evenemang handlar om ett myndighetssamarbete. Där deltar regionförvaltningsverket och polisen men också det lokala räddningsverket och sjukvårdsdistriktet.

Vare sig det är coronaläge eller inte så ska anmälan enligt lagen om sammankomster alltid lämnas till polisen.

Anmälan ska göras om evenemanget exempelvis påverkar trafiken eller har konsekvenser för den allmänna ordningen eller säkerheten. I sådana fall sätter man vid behov ut ordningsvakter.

Polisen kan inleda en förundersökning för att realisera straffansvaret om den som ordnar evenemanget exempelvis inte lämnar in en räddningsplan för evenemanget till räddningsverket inom den utsatta tiden.

En räddningsplan ska göras alltid om man förväntar sig att minst 200 personer deltar i evenemanget.

Då man har utarbetat räddningsplanen för evenemanget så beaktas riskerna och första hjälpen vid evenemanget på lämpligt sätt.

Källa: Polisen