Myndigheter har inte kunder

I långa processer myndigheter emellan är det inte någon enskild individ som blir lidande – det är vi alla.

Som tjänsteman har jag fått sätta mig in i den fascinerande världen av myndighetsbehandling. Även myndigheter talar om kundbetjäning och kunder, till och med fångar benämns som kunder i fångvårdssyste...