Mycket lek och stoj i Box barnträdgård

I många år bollade man i Sibbo med frågan hur kommunen egentligen ska förhålla sig till de privata daghemmen. Nu är det servicesedel eller stöd för privat vård som gäller och daghemmen jobbar från den här hösten i en helt ny verklighet.

Det är mycket springande, gungande, hoppande och galopperande med käpphästar som gäller när små och litet större barn tillsammans med sina vårdare tar den stora lekplatsen framför Box barnträdgård i besittning en helt vanlig tisdagsförmiddag.

En splitt ny lekstuga är också i flitig användning.

– Vi ansökte om bidrag och för pengarna har vi satsat på en lekstuga, säger daghemmets kassör Pia Sandström.

Garantiföreningen för Box barnträdgård består av föräldrar till daghemsbarnen, nuvarande eller tidigare. Sandströms egna barn går redan i skolan.

– Jag har ju själv som barn gått i lekis här, och det har många andra av föräldrarna också. Vi uppskattar att det finns ett daghem i Box där småskalighet och närhet till naturen är ledorden.

Rutiner och en lugn vardag

För barnen spelar det ingen roll om de vårdas vid ett daghem där kommunen betalar för ett visst antal vårdplatser eller om föräldrarna betalar för vården med servicesedel.

– Vår verksamhet är precis lika som åren innan, säger daghemsföreståndare Siv Johansson som leder förskolegruppen.

De sju förskolebarnen färglägger bilder på föremål som rimmar med lok, som snok, bok och krok. Alla barn sitter och jobbar runt samma bord.

– Vi har en litet mindre grupp förskolebarn i år och därför tycker vi att det är trivsammare att sitta så här än som en liten grupp i ett alldeles för stort klassrum, säger Johansson.

När förskoleuppgifterna är avklarade blir det lek och spring också för sexåringarna.

– Vi utnyttjar både vår stora lekplats och skogen omkring, säger Johansson. Vi erbjuder barnen rutiner och en lugn vardag. Dagens barn har ofta fullt upp med program hela tiden.

– Men visst gör vi utflykter utanför Box också. Vår stora vårutflykt är uppskattad och kring jul brukar vi åka på barnteater.

Det lilla formatet

Inför övergången från kommunal köptjänst, där Sibbo ofta betalade för fler platser än som egentligen användes, till servicesedel eller stöd för privat vård, var den största rädslan att de små privata daghemmen inte skulle klara av ekonomin.

Anna Höglund är styrelseordförande för Box barnträdgård och hon konstaterar att den korta tiden som servicesedeldaghem ännu inte gett full klarhet om hur man får allt att gå ihop.

– Ännu är allt ganska nytt för oss. Vi har det senaste året jobbat med att få allt att rulla på och vi är än så länge inne i en inkörningsperiod.

– Det uppstår en del problem, men vi har bestämt att ta hand om en sak åt gången.

– Vår strävan är att få verksamheten att gå runt, men att samtidigt komma emot familjerna så mycket som möjligt.

Hela tiden har det varit helt klart att man fortsätter med verksamheten i Box.

– Jag har själv gått i Box barnträdgård som liten och nu går mina barn där. Jag uppskattar mycket det lilla formatet, säger Höglund.

Servicesedeln har inte skrämt föräldrarna.

– Vi hade full grupp direkt och nu finns det en efterfrågan, men vi kan inte ta emot fler, säger Höglund. Vi finns ju så nära Söderkulla med ett växande invånartal.

– Vi behövs, det kan jag säga. Men vi är inte övermodiga, det är klart att vi måste se till att folk känner till att vi finns, att vi hela tiden måste satsa också på marknadsföring.

Konkurrenskraftiga

Barnträdgården har tre fast anställda vårdare och en del inhoppare.

– Det är viktigt för oss att personalen består av bekanta ansikten, säger Höglund.

Box barnträdgård håller öppet mellan 7 och 17.

– Om det finns behov av tidigare öppet så kan vi alltid diskutera frågan, säger Höglund. Vi försöker komma emot men för ett enda barn är det svårt att öppna tidigare.

Servicesedeln får föräldrarna av kommunen enligt samma inkomstprinciper som också tillämpas inom den kommunala dagvården.

– Utöver det kan vi ta en extra avgift på 30 euro per månad och det har vi gjort, säger Höglund. Men vi vill ju ändå hålla oss konkurrenskraftiga också.

Till konceptet hör att juli är en avgiftsfri månad för barnen. Box barnträdgård har ännu inte bestämt hur man gör nästa sommar, om man håller dörrarna öppna i juli eller inte.

– Det beror förstås också på familjernas behov, säger Höglund. Vi får diskutera oss fram till en hållbar lösning.

– Jag hoppas och tror att allt kan rulla på som tidigare. Vi kastar inte in handuken.

Ännu litet trevande

Ur Sibbo kommuns perspektiv har övergången skett litet trevande och långsamt.

– Vi måste alla lära oss nya saker, både här på kommunen och ute i daghemmen, säger planerare Elina Sarin. Dessutom har vi haft en del andra aktuella frågor att jobba med samtidigt, som indexhöjningen av alla dagvårdsavgifter.

– Vi kan ännu inte med säkerhet säga att den här modellen blir billigare för kommunen, men det är mycket sannolikt.

Ett privat daghem och ett gruppfamiljedaghem i Sibbo har stängt som en följd av det nya avgiftssystemet.

– Ur min synvinkel sett finns det inga skillnader mellan de privata och de kommunala daghemmen, säger Annette Lagerstam som är servicechef för småbarnspedagogiken i Sibbo. Alla följer samma lagar och regler.

– Kommunen är skyldig att övervaka också den privata verksamheten men servicesedeldaghemmen undertecknar ett avtal om att de själva ansvarar för att reglerna följs.

De små privata daghemmen kan ändå ses som ett välkommet komplement till de allt större nya dagvårdsenheterna i Sibbo. Daghemmet som byggs i anslutning till Nickby Hjärta kommer att bestå av åtta småbarnsgrupper.

I Sibbo har man slagit fast att högst 30 procent av dagvårdsplatserna i kommunen ska vara privata.

Bra med spänning och osäkerhet

I Nickby finns det privata daghemmet Arken. Barbro Holmberg hör till direktionen, tidigare fungerade hon också som daghemsföreståndare.

Arken är numera tvåspråkig.

– Vi försökte få med också finska barn, säger Holmberg. Vi tänkte att vår kristna profil kunde locka, men vi fick inte tillräckligt med anmälningar för en egen finsk daghemsgrupp. Däremot har vi börjat med lekverksamhet på finska, under 3 timmar två dagar i veckan. Gruppen har fem barn.

I den svenska dagvårdsgruppen går det 20 barn. Arken har fått minska på personalen efter övergången till servicesedlar.

– Vi är tillbaka där vi började, säger Holmberg. Vi var fyra i personalen från början, det var bara under några år här emellan som vi hade fler barn och sex anställda. Vi hade då en helt privat avdelning vid sidan om den som fungerade med kommunens köpplatser, bara för att pröva på.

Tidigare köpte kommunen 21 platser vid daghemmet, och en del av dem stod oanvända.

– Ännu vågar jag inte säga hur det går ekonomiskt, säger Holmberg. Men vi trodde att föräldrarna skulle vara rädda för privat vård och direkt koppla samman det med något som är alltför dyrt. Vårt budskap har tydligen ändå gått fram, våra avgifter är desamma som tidigare.

– Vi har fått behålla alla våra barn, utom de som börjat i skola eller flyttat bort. Vi fick en del nya barn och har nu några lediga platser. Men det borde bära sig.

Holmberg tar den nya situationen med en klackspark.

– Vi hade det kanske alltför bra tidigare, det är bättre med litet spänning och osäkerhet. Egentligen är jag överraskad över att allt har börjat så bra.

Daghemmet Arken är inte ett projekt som ska gå med vinst,

– Om vi får ihop lön åt personalen och mat och pysselmaterial åt barnen så är vi nöjda. Det här är inget vinstdrivande företag.