Mycket klent föräldraintresse för bildningsnätet

KÄMPAR FÖR SKOLAN. Söderkulla skola måste få ett nytt skolhus, och ett skolhus som inte kläms in bredvid jättekomplexet Sipoonlahden koulu, anser Annika Westerlund och Hanna Hörhammer.Bild: Stina Jäderholm

Solen och värmen lockade mer än planerna för daghem och skolor i framtidens Sibbo. Måndagens möte samlade några enstaka föräldrar.

– Tre föräldrar kunde jag se i publiken, sa en Sibbobo med helkoll.

Två av föräldrarna på plats i Festsalen var Hanna Hörhammer och Annika Westerlund, som båda sitter i Söderkulla skolas Hem och Skola-förenings styrelse.

– Vi har skickat ut meddelande till alla föräldrar och uppmanat dem att delta i enkäten om servicenätplanen, säger Hörhammer. Jag hoppas att de verkligen gör det, nu när uppslutningen här i Nickby blev så dålig.

En tolkning är att alla föräldrar redan fått tillräckligt med information om den nya serviceplanen för bildningssidan.

Påverkare i rad

Helt tomt var det inte i festsalen när bildningsutskottets ordförande Antti Skogster hälsade välkommen till informations- och diskussionsmötet. Knappa trettio stolar fylldes av kommunens tjänstemän, beslutsfattare och medias representanter.

– Vi är ju också föräldrar, många av oss, påpekade en beslutsfattare efteråt.

Men föräldrar som får information om planerna för daghem, skolor, kultur- och idrottslokaler på ett helt annat sätt än den vanliga Sibboföräldern. Och som kan påverka på ett helt annat sätt.

Mötet gick visserligen också ut på nätet, både i realtid och med möjlighet att följa med också senare.

Helst inte till Fröken Miilis väg

Hanna Hörhammer har två barn i Söderkulla skola och en fyraåring. Annika Westerlund har ett skolbarn och två barn som ännu är för små för skolan. Söderkulla skolas framtid är en brännande fråga i båda familjerna.

– Framtiden känns så oviss. Det finns ingen klar plan för när våra barn får ett nytt skolhus, säger Westerlund.

– Om någon vill höra vår åsikt så är det att vi inte vill att våra barn ska gå i skola i jättekomplexet vid Fröken Miilis väg, säger Hörhammer.

Mammorna vill veta varför kommunen inte har några planer för det gamla mögliga skolhuset. Varför inte riva det och bygga en ny svensk skola där i stället?

– Och varför ska våra barn vara tvungna att använda gymnastiksalen och matsalen i mögelhuset, sen när de äntligen får flytta in i baracker i höst, undrar Westerlund.

Några klara svar fick de inte på sina frågor.