Musikskolan fick ny fart under vingarna – se video

FINGERFÄRDIGHET. Att få fingrarna på rätt sträng och på rätt plats är en utmaning. Niklas Mansner instruerar Linn Kippilä. Bild: Kristoffer Åberg

Den annars tomma skolbyggnaden fylls av ett taktfast trummande. Efter några takter faller gitarren och basen in i takten och Deep Purples låt Smoke on the water tar form. Det är Sibbo musikskolas bandgrupp som övar under ledning av Niklas Mansner.

Sedan terminsstarten i början av september ljuder det i Boxby skola efter att den vanliga skoldagen tagit slut.

– Vi börjar med pekfingret, säger lärare Niklas Mansner och visar hur fingret borde placeras på strängarna för att man ska kunna spela ett D-ackord på gitarren.

De fem eleverna i musikgruppen spretar koncentrerat tills fingrarna är på plats. De är inga nybörjare utan spelade tillsammans redan i somras.

– Sedan kommer följande utmaning, säger Mansner när både D- och G-ackorden sitter som de ska.

– Det svåra är att byta ackord i rytmen. Nu tar vi ett D-ackord, ett, två, tre, fyr, och nu ett G, ett, två, tre, fyr, instruerar han.

Linn Kippilä, som tillsammans med sin bror Emil Kippilä och Joakim Englund kommer från Pellinge för att delta i musikgruppen tycker det är roligt att spela gitarr.

– Jag har inte spelat gitarr så länge, jag började på ett musikläger. I bandgruppen sjunger jag, säger Linn Kippilä.

På frågan vad som är roligare får hon fundera lite.

– Att sjunga, säger hon till slut.

Joakim Englunds första instrument var trummor. Sedan började han spela bas, och nu gitarr.

– Jag tycker nog bäst om att spela trummor, säger han.

– Jag sjunger också, och det kan vara svårt att sjunga med gitarren, när man ska byta ackorden, funderar han.

Nystart

Det är nystart för musikgrupperna på Sibbo Musikskolas program det här läsåret. Eleverna spelar gitarr, trummor och piano i grupp, och två grupper spelar som band. Också musiklek för yngre barn ordnas och Piccanto-kören övar.

– Den yngsta deltagaren i musikleken är 1 år och 10 månader och den äldsta är fem år, säger Patricia Lindström som är eldsjälen bakom musikgrupperna.

Hon är tillbaka som lärare i Sibbo musikskola efter att ha varit många år hemma med egna barn och även jobbat med annat.

– Med små barn hemma har man inte så mycket tid. Nu fanns det tillfälle att börja igen, mina barn är så pass stora nu, säger hon.

TRUMMIS. Elsa Lindström håller takten perfekt när bandet övar. Bild: Kristoffer Åberg

Både sonen Hugo Lindström och dottern Elsa Lindström är med och musicerar på onsdagseftermiddagarna.

Sibbo musikskola har individuell undervisning i både sång och i att spela olika instrument, och den fortsätter. I musikgrupperna ligger betoningen på att det ska vara roligt att göra musik.

– Vi gör musik tillsammans, det är tanken. Man ska njuta av musiken, säger Lindström.

Än finns det plats

Musikgrupperna i Boxby skola har plats för 4-6 elever och än finns det några platser kvar i instrumentgrupperna. Barnkören Piccanto, som är för barn i åldern 7-12, välkomnar också nya sångare. Kören leds av Patricia Lindström och övar i Boxby skola på onsdagskvällarna.

– Man ryms med ännu om man vill, och det finns också tider för individuell undervisning, säger Lindström och uppmanar intresserade att ta kontakt med musikskolan.

Alltför många deltagare kan grupperna ändå inte ha eftersom det då inte blir så mycket tid för var och en att spela.

– Mycket beror på instrumentet, i gitarrgruppen kan det vara flera än i pianogruppen, säger Lindström.

INTE SÅ LÄTT. Att spela piano med ena handen och ett rytm- eller slaginstrument med den andra är inte så lätt, men Sara James och Edit Wickholm klarar det med bravur. Bild: Kristoffer Åberg

Ja, hur spelar man piano i grupp när man bara har ett piano?

Det går alldeles utmärkt – det ryms tre personer vid ett piano utan problem. Den här onsdagen har Patricia Lindström två elever, Edit Wickholm och Sara James. Lindström kompar medan flickorna spelar melodin till den välbekanta barnsången om björnen som sover.

Grundades 1978.

Syftet är att väcka barnens intresse för sång och musik

För att var med krävs inga förkunskaper och det finns inget inträdesprov, alla är välkomna.

Musikskolan upprätthålls av en garantiförening. Styrelsen, som består av aktiva föräldrar som arbetar på frivillig basis, ansvarar för verksamheten.

Sibbo musikskola hette först Sibbo musiklekskola och riktade sig till mindre barn. I dag har man över 130 elever i alla åldrar.

På programmet står babyknatte, knatterytmik, musiklek, körerna Piccanto (7-12 år) och Singoalla (unga och vuxna) och individuell undervisning i piano, gitarr, trummor, och solosång.

Mera information finns på www.sibbo.fi/musiklekis.

– Nu gör vi det lite svårare, säger Patricia Lindström och plockar fram en maracas och en tamburin som flickorna får i andra handen, och sången får en helt ny dimension.

– Vi brukar spela en och en i början och sedan tillsammans under pianogruppens lektion, fortsätter hon.

Både Edit och Sara har piano hemma och kan öva på de läxor de får. Man kan öva lika bra på ett akustiskt piano som på ett elektroniskt.

Den här veckan har musikskolan höstlov, men den 24 oktober träffas man igen.

Mer läsning