Musikanterna tvingas flytta när Borgbackens vattentäkt ska saneras

Snart tvingas musikanterna flytta bort från Borgbackens vattentäkt Bild: Mostphotos

Hyresavtalet för bandlokalerna på Borgbacken upphör i slutet av året. Nu söker ungdomstjänsterna ersättande lokaler.

Bandlokalen som ungdomstjänsterna har vid Borgbackens vattentäkt måste flytta i slutet av året. Byggnaden ska tömmas då Borgå vatten påbörjar ändringsarbeten för den gamla oljeuppvärmningen i vattentäkten.

Ungdomstjänsterna har tillsammans med stadens lokalitetsledning försökt hitta ersättande lokaler, men tills vidare utan resultat. Banden kan spela fram till den 6 december, sedan måste lokalerna tömmas och städas.

– Saneringsarbetena på Borgbacken har skjutits framåt med nästan två år och hyresavtalet förlängts, så att staden skulle hitta ersättande lokaler åt banden. I Borgbackens vattentäkt har redan tidigare delvis rivits bland annat filtreringsbassänger av betong, och därför är byggnaden inte annars heller längre en säker plats för band eller för annan verksamhet som inte hör till vattenverket, säger Borgå vattens verkställande direktör Elina Antila i ett pressmeddelande.

Träningslokalerna för band har funnits i Borgå vattens fastighet på Borgbacken sedan 2003. Lokalerna har i första hand hyrts ut till 15–29-åriga Borgåbor. Lokalerna har också hyrts ut till äldre personer om det har funnits lediga lokaler.

Nu vill stadens ungdomstjänster hitta nya lokaler så snabbt som möjligt och tar gärna emot förslag.

I ungdomslokalen Zentra finns musikrummet Soundi, som ungdomstjänsterna kommer att erbjuda som ett alternativ. Där finns instrument man får använda men det finns ingen plats att förvara egen utrustning.

De som är intresserade av Soundi i Zentra kan ta kontakt med ungdomsarbetare Lasse Yrjölä.