Musikaliskt mångfasetterade samtal med Gud

MÄSSA. Borgånejdens sång- och musikförbunds hundraårsfirande kulminerade i mässan Diligam te som framfördes i Borgå domkyrka i helgen. Bild: Rufus Henriksson

Östnylands recensent Mats Liljeroos uppskattade Hilkka Olkinuoras lagom uppfordrande text och Mia Makaroffs personligt färgade musik när mässan Diligam te i helgen framfördes av Alvakören, Box sångkör, Östersundom sångkör, Borgå kammarkör, Hindhår byakör och Furorna.

Nyskrivna mässor är i sig ingen ovanlighet i den protestantiska världen men sällan hör man så musikaliskt och textmässigt helgjutet utformade och tankeväckande helheter som Diligam te, med den nog så...