Musik, mat och mycket glädje

Svenska hörselskadade i Borgånejden bjöd förra onsdagen in över tvåhundra medlemmar från Åboland, Västnyland, Östnyland och Helsingfors till sommarsamling. Många glada miner, god mat, musik och färggranna hattar stod på programmet då dansholmens dörrar öppnades.

– Det var i fjol som den första sommarsamlingen ordnades, och i år valde föreningen att fortsätta med konceptet, säger Tua Lindberg-Selén som är med som utomstående arrangör för evenemanget.

Programmet inleddes med sång av Staffan Malmströms trio. De inledde med Lasse Berghagens klassiska "En kväll i juni". Många kände igen melodin, och flera andra välkända sommarklassiker som väckte publikens allsångsnerv kom att avlösa varandra under eftermiddagen.

Efter ett antal sånguppträdanden höll biskop Björn Vikström ett välkomsttal, där han tog fasta på såväl de hörselskadades rättigheter som på ordet och dess betydelse. De hörselskadade i Borgånejden har redan länge samarbetat med kyrkan, och håller många av sina träffar i svenska församlingshemmet, berättar föreningsordförande Ella Björkman. Hon erinrar sig även en incident från en fotbollsmatch mellan kyrkan och fullmäktige, där Björkman deltog på fullmäktiges sida. Hon trasslade in sig i sina egna fötter, och föll omkull.

MUSIK. Staffan Malmström stod för musiken som bestod av många välkända sommarlåtar. Bild: Alexandra Karlsson

– Jag trodde inte mina ögon då den dåvarande biskopen John Vikström sträckte fram sin hand och hjälpte mig upp på benen. Det är nog inte så många fallna kvinnor som lyfts upp av självaste biskopen, säger Ella Björkman med ett skratt.

Björkman berättar att föreningen grundades 1985 och hela tiden vuxit och utvecklats. I dag har föreningen cirka 370 medlemmar och ordnar regelbundet olika evenemang. För Ella Björkman, som varit ordförande sedan 1998, har det varit viktigt att få med lokala kändisar på evenemangen, både unga och gamla.

– Mitt mål har alltid varit att alla ska vara glada när de går hem, säger Ella Björkman. Björkmans förhoppning såg ut att uppfyllas under sommarsamlingen, eftersom många glada miner kunde skådas.

– Vi kommer at ha uppträdanden, mat, senare på kvällen dans och så kommer jag att tala på bygdemål, säger Ella Björkman.