Musik från kulturtillvända drottning Kristinas tid

SOLISTGARDE. Kajsa Dahlbäck, Olga Heikkilä, Teppo Lampela, Juha-Pekka Miljonen och Jukka Jokitalo sjunger Vicenzo Albricis hymn Fader vår, framförd i Stockholm 1654. Bild: Egil Green

De på barockmusiken specialiserade FiBO Singers och Finländska barockorkestern tog i lördags publiken med sig på en resa nästan fyra århundraden tillbaka i tiden, med musik som svenska drottning Kristina lyssnade till.

Musiken tillhörde en era då barockmusiken, som sträckte sig från 1500-talet till cirka 1750 alltjämt dominerande, och så skulle göra i ännu ett sekel framåt.

Drottning Kristina (1626-1689), dotter till kung Gustav II Adolf och drottning Eleonora, var aktiv ännu medan trettioåriga kriget avslutades. Hon var en ovanlig regent, som konverterade till katolicismen, som abdikerade 1654 och sedan slog sig ned i Rom, där hon under flera decennier blev tongivande inom stadens kulturliv.

Musikinstitutets konsert i Klassikerserien på Konstfabriken i lördags hade fått titeln Klassiker från drottning Kristinas liv – Dancing Queen, och bestod av musik från drottning Kristinas ovanliga liv, dels från hoven i Stockholm och i Innsbruck, dels under hennes liv i Rom.

Högklassigt

Att just FiBO-Singers och Finländska barockorkestern var engagerade var förståeligt, eftersom båda ägnat sig i synnerhet åt barockmusiken, ofta genom nya infallsvinklar men med bibehållen pietet för ursprunget.

Den som följde med Händels Messiasoratorium med nämnda exekutörer i Borgå domkyrka i höstas fick redan då uppleva deras högklassiga interpretationer.

Samma gällde i Konstfabrikens Avanti-sal. I programmet ingick Gustav Dübens motett Veni Sancte Spiritus, uruppförd på drottning Kristinas kröning i Stockholms Storkyrka 1650, liksom den fyra år senare till Stockholm inbjudna italienska kompositören Vicenzo Albricis tonsättning av hymnen Fader vår.

I båda verken visade kvintetten med Kajsa Dahlbäck, Olga Heikkilä, Teppo Lampela, Jukka Jokitalo och Juha-Pekka Mitjonen sin yrkeskunskap till ackompanjemang av en professionell tolvmanna orkester under första violinisten, amerikanen Anthony Marinis ledning.

Både FiBO Singers och Finländska barockorkestern framträder inte i permanent utan varierande sammansättningar, beroende på konserternas karaktär. I solistgardet deltog jämfört med Messiasoratoriet i domkyrkan bara Kajsa Dahlbäck och Teppo Lampela, de övriga var nya, liksom också de flesta i orkestern.

Örhänge

Kristinas tid i Rom, som med vissa avbrott för huvudsakligen politiskt påkallade vistelser i Frankrike och Sverige, omspann tiden mellan 1655 och 1689.

I den eviga staden blev Kristina känd som en egenartad ädling och kulturälskare. Hennes hovkapellmästare var Alessandro Scarlatti medan Arcangelo Corelli hörde till en av hennes skyddslingar. Musik av bägge tonsättarna hörde till programutbudet.

Speciellt Scarlattis aria Dormi pur med Olga Heikkiläs varmt mjuka röst och till ackompanjemang av en solitär Karl Nyhlin på barockluta hörde till konsertens örhängen.

Eftersom konsertens korta musikverk, också i form av symfonier, avlöstes av sånginslag blev konsertens rätt likalydande musik i alla fall både variationsrik och behaglig, allt understruket av sångarnas och musikernas höga professionalitet.

Totalt framfördes musik tillskriven tio 1600-talskompositörer i en närmare halvfylld Avanti-sal. Som extranummer framförde solisterna till ackompanjemang en svensk sång i folkviseton, vilket väckte genklang bland åhörarna.

I Konstfabrikens Avanti-sal lördagen den 4.2. kl. 18.

Med FiBO Singers: Kajsa Dahlbäck och Olga Heikkilä, sopran

Teppo Lampela, alt, Jukka Jokitalo, tenor, Juha Pekka Mitjonen, bas samt Finländska barockorkestern.

Arrangör: Borgånejdens musikinstitut.

Mer läsning