Musen Brie, blåräven Maud Mustelin och fladdermusen Lu löser mysteriet med det mystiska ägget

DEBUT. Sanna Sofia Vuoris debutbok Ägget, med illustrationer av Linda Bondestam, lyfter fram mångfalden som ett självklart element. Bild: Niklas Sandström

Regnbågsfamilj, stjärnfamilj, social familj – begreppet familj har under 2000-talet successivt utvidgats för att beskriva olika slag av familjekonstellationer.

I synnerhet begreppet regnbågsfamilj är, vågar en påstå, redan vedertaget. Den utvidgade begreppsapparaten har lett till att den traditionella kärnfamiljen inte längre uppfattas som en självklar norm. Förändringen sker kanske långsamt men det går i alla fall framåt. I analogi med detta breddas även svaret på frågan "hur blev jag till?", en fråga som i något skede högst sannolikt aktualiseras i familj som familj.

Ägget, Sanna Sofia Vuoris fullträff till debut, fullbordad av Linda Bondestams illustrationer, behandlar frågan ur ett fräscht och ledigt jag-perspektiv där barnets komplexfria nyfikenhet leder berättelsen framåt. Det fina i Vuoris uppläggning är att den gemenskap hon beskriver, i detta fall djurinvånare i ett höghus, redan från början består av en mångfald av familjer där homogeniteten lyser med sin frånvaro.

Bondestam, en vid det här laget renommerad illustratör, levererar igen illustrationer som är noga övertänkta och fint i takt med själva berättelsen. De snillrika detaljerna så som regnbågsfärgat paraply, unisexsymbol på toadörren, minneslistor för föräldrar i pluralis och ett färggrant staket som pryder höghusgården, ropar efter flera genomläsningar. Dessa markörer känns heller inte påklistrade utan fungerar som viktiga symboler för gemenskap och öppenhet.

Ägg i blickfånget

I denna gemenskap är det inte den adopterade blåräven, fladdermusen med många föräldrar eller hemmapappan med flera barn som är i blickfånget utan ett ägg. Ett vackert marmorerat orange ägg, som tre vänner hittar på höghusets gård i värsta stövelvädret. Bokens berättar-jag är musen Brie som tillsammans med bästa kompisen blåräven Maud Mustelin och minsta kompisen fladdermusen Lu engagerar sig i mysteriet med ägget som helt tydligt har en invånare eftersom vännerna hör hur det pickar innanför skalet.

Barnens oro för det övergivna ägget är stor: "Ägg måste ha det varmt och tryggt och säkert något annat också" konstaterar Maud bekymrat varpå vännerna börjar ringa på dörrklockorna i höghuset i hopp om att hitta äggets ägare.

Vuori och Bondestam fångar fint de vuxnas, ack så välbekanta reaktioner på barns enträgna frågor om bebisars tillblivelse, det vill säga hur, var och varför. Lus mormor, en kutryggig dam med dålig hörsel och glest tandgarnityr vet inget om ägg men desto mer om krig och kaffe. I stället hänvisar hon vännerna vidare till Bries familj för "det kryllar ju av ungar där".

Förälder på olika sätt

Besöket i familjen Mössenhielms lägenhet ger ändå inte önskat resultat. Däremot får Bries många frågor den synbarligen utschasade hemmapappan att sjunka ännu djupare ner i sin stol: "Har jag också varit i ett ägg? Kläcktes jag? Är ägget vårt? Kommer det nya syskon igen?"

Trots att besöken hos grannar och familjemedlemmar inte ger svar på vems ägget är får vännerna i stället veta att Maud föddes i ett blårävsgryt varifrån hon hämtades hem av sin mamma. Detta är också bokens kärna, att en kan bli förälder på olika sätt, vilket även illustreras av berättelsens klimax då mysteriet med ägget får sin lösning.

Vuoris debut är återigen ett bevis på att den finlandssvenska bilderboken håller hög kvalitet, berättartekniskt och bildmässigt. Berättelsens styrka är att det inte görs något nummer av mångfald, snarare presenteras den som ett självklart element i en gemenskap fylld av vänlighet och värme.

Bilderbok.

Text: Sanna Sofia Vuori

Bild: Linda Bondestam

Förlag: Förlaget & Berghs

Mer läsning