Munskydd rekommenderas i kommunerna – Sibbo sneglar oroligt på storgrannen i väster

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt rekommenderar att man använder munskydd i offentliga lokaler inomhus, i offentliga evenemang och i folkmängder. Bild: Kristoffer Åberg

I de östnyländska kommunerna är coronaläget visserligen ännu lugnt, men i huvudstadsregionen har pandemin gått in i en upptrappningsfas. Därför rekommenderas nu invånarna i Sibbo, Lovisa och Borgå att bära munskydd på offentliga platser.

Institutet för hälsa och välfärd THL och Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS utfärdade i slutet av förra veckan nya riktlinjer bland annat om när människor rekommenderas bära munskydd. Det är ändå kommunerna som avgör hur rekommendationerna tillämpas på sina egna områden och fram till i går hade Sibbo, Lovisa och Borgå uppdaterat sina direktiv.

I Sibbo gick kommundirektör Mikael Grannas ut med en vädjan till invånarna.

– Jag uppmanar alla att vara försiktiga, använda ansiktsmasker och följa rekommendationerna. Vi ska tillsammans se till att så få Sibbobor som möjligt insjuknar i viruset.

Men huvudstadsregionen ligger ju väldigt nära så även i Sibbo kan situationen förändras snabbt. Vi är redo att reagera när det behövs.

Uppmaningen gällde offentliga platser såsom bibliotek, affärer, myndigheter, barer, bussar och andra ställen där det är svårt att hålla ett tryggt avstånd till andra människor.

Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet, säger att man under de senaste veckorna haft några enstaka konstaterade coronafall i kommunen. Tills vidare är skillnaden stor till huvudstadsregionen där pandemin igen accelererar.

– Men huvudstadsregionen ligger ju väldigt nära så även i Sibbo kan situationen förändras snabbt. Vi är redo att reagera när det behövs.

Kokko nämner att kommunpersonalen allt sedan pandemin slog till på våren försökt begränsa smittospridningen så långt det är möjligt. Försiktighetsåtgärderna har inte trappats ner även om coronaläget var lugnt under sommaren.

Avgörs kommunvis

Under coronapandemins gång har man diskuterat möjligheten att införa rekommendationer om att använda munskydd på andra stadiets utbildningar men enligt HUS bör frågan diskuteras kommunvis eftersom antalet konstaterade coronafall varierar kraftigt i de nyländska kommunerna.

Bildningsdirektör Jukka Pietinen i Sibbo säger att man i nuläget inte kommer att införa munskydd i gymnasierna.

– Men vi följer med läget dagligen, om coronasituationen i Sibbo förvärras kan munskydden tas i bruk i gymnasierna.

Han säger att studeranden på andra stadiet i Sibbo, på samma sätt som i resten av landet, rekommenderas använda munskydd under bussresor.

– Munskydden ska man skaffa själv. Kommunen har också delat ut munskydd till mindre bemedlade på biblioteken. Studeranden har haft möjligheten att hämta munskydd därifrån.

Förra veckan hade vi ett par nya fall men före det hade vi inte ett enda på några veckor.

I Lovisa säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder med hänvisning till det goda coronaläget att man i nuläget inte utfärdar någon rekommendation om munskydd i stadens gymnasier.

– Förra veckan hade vi ett par nya fall men före det hade vi inte ett enda på några veckor.

För stadens invånare utfärdar staden däremot en liknande rekommendation som man gjort i Sibbo.

– På platser där det kan vara svårt att hålla ett tillräckligt avstånd till andra människor rekommenderas munskydd. Det kan handla om köpcenter, bibliotek, idrottsläktare, kyrkor och museer. Hela listan finns på THL:s webbsajt (se faktaruta).

Inte munskydd på gatorna

Borgå stad uppmanar invånarna att arbeta på distans då det är möjligt och rekommenderar att högst tjugo personer deltar i privata tillställningar.

– Vi rekommenderar också att man ska minimera antalet studentsammankomster på fritiden. Däremot går vi inte in för en rekommendation om att studenter på andra stadiets utbildningar borde använda munskydd på skoltid. Just nu är coronaläget bra i Borgå men vi följer hela tiden med situationen, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Rekommendationen gäller till exempel om man följer med ett idrottsevenemang utomhus. Den innebär inte att vi rekommenderar munskydd när man rör sig på gatorna.

I kollektivtrafiken och på offentliga platser inom- och utomhus rekommenderar staden munskydd.

– Rekommendationen gäller till exempel om man följer med ett idrottsevenemang utomhus. Den innebär inte att vi rekommenderar munskydd när man rör sig på gatorna.

Staden rekommenderar också invånarna att ladda ner appen Coronablinkern för att göra det enklare att spåra smittokedjorna.

Texten är uppdaterad med bildningsdirektör Jukka Pietinens kommentarer.

Mer läsning