Munlås i strålningsfrågan vedertagen policy bland beslutsfattarna

Att politikerna aldrig berör strålningsfrågan invaggar lätt folk i falsk tro: allt är under kontroll, ingenting att föra låda om. I själva verket råder kaos i strålningspolitiken.

Debattspalterna är ett demokratiskt forum för kommunikation mellan makthavare och allmänhet, men från politikerhåll förekommer aldrig respons i strålningsfrågan.

Skolornas inomhusluft engagerar och debatteras flitigt, men elevernas exponering för artificiell strålning med hög energi och hög genomträngningsförmåga sägs det aldrig ett ord om.

Digitaliseringsivrarna verkar strunta i forskarvarningarna. En allt övergripande miljöförorening ska den kanske tigas ihjäl? Biologisk anpassning till mikrovågsstrålningen har vi naturligtvis inte. Men sändarantennerna bestrålar oss kontinuerligt natt och dag, och så alla påkopplade mobiler överallt! Barnen är särskilt i farozonen.

Den naturliga bakgrundsstrålningen beräknas vara ett svagt brus runt 0,0000000000005 Watt per kvadratmeter. Den konstgjorda strålningen är som kontinuerlig dos mycket hög för oss redan vid 0,001 W per kvadratmeter i medelvärde eftersom vi inte är biologiskt anpassade till den utan till den naturliga bakgrundsstrålningen. Kortvarigt tillåts den artificiella strålningen stiga så högt som till 10 Watt per kvadratmeter! Tankeväckande skulle man tycka.

Att politikerna aldrig berör strålningsfrågan invaggar lätt folk i falsk tro: allt är under kontroll, ingenting att föra låda om. I själva verket råder kaos i strålningspolitiken.

Larmen om hälsoriskerna duggar tätt. Den svenska tidigare gymnasieläraren Björn Martén säger bland annat att de psykiska sjukdomarna, minnesstörningarna, sömnproblemen och koncentrationssvårigheterna utgör klassiska symtom på den nya folksjukdomen – digital demens.

Finland är också i hög grad drabbat av nämnda symtom.

Strålsäkerhetsmyndigheternas skyldighet är att korrekt informera befolkningen om strålningsläget, hälsoriskerna och så vidare, men att Stuk inte håller måttet, kan det ha undgått någon? Att då ändå hänvisa till Stuk – som man oftast gör – är att lura sig själv och fly sitt eget ansvar.

Regeringens linje är inte barnvänlig, men statsminister Juha Sipilä tycks inte bry sig. Han verkar se digitaliseringen endast ur vuxenperspektivet. Barnkonsekvensbedömning borde ha gjorts för länge sedan. Här behövdes en föräldrafront!

Ansvaret hos kommunernas beslutsfattare kan inte nog framhållas. Att bidra till en tryggare miljö för barnen måste ju höra deras främsta strävanden till. Skolan bör naturligtvis ha koll på undervisningstekniken, att den inte orsakar barnen skada. Att den obundna och den industribundna forskningen verkar ha olika målsättning är bra för faktaletaren att inse. Det som den ena sidan vill lägga i dagen vill den andra gärna dölja.

InsändEn öppen diskussion om vår tids värsta miljönedsmutsning, varför är det inte en självklarhet? Vad än skälet till tystnaden är rättfärdigar det inte att barnens hälsa riskeras! Men en osynlig allmakt idkar tydligen psykning? Munlås i strålningsfrågan har ju nämligen blivit en vedertagen policy bland beslutsfattarna. Korruption är – om man frågar mig – inte ett missvisande ord när det gäller vårt lands strålningspolitik.

Stuks tidigare forskare Dariusz Leszczynski: "Mobilindustrin har skapat ett mobilberoende som snarast bör brytas. Risken är annars att vi bidrar till att undergräva förutsättningarna för vår egen existens. I detta perspektiv utgör den planerade 5G-satsningen ett vågspel med mänsklighetens hälsa som insats."

Vad är 5G? Kort: Enligt uppgift kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt, det vill säga mycket stark ökning av den artificiella bakgrundsstrålningen alla utsätts för. Sändare kan då utan folks medgivande placeras i bostädernas direkta närhet, exempelvis på lykt- och elstolpar.

Tytti Enroth-Nortes Söderkulla