Move-resultat väcker oro – en del pojkar orkar med mindre än fem armpressar

Endast en tredjedel av eleverna i grundskolan motionerar en timme per dag. Bild: SPT/Amanda Mannström

En timme per dag borde barnen motionera, men endast en tredjedel av grundskoleeleverna följer rekommendationen.

Move-undersökningarna väcker oro för barnens fysiska funktionsförmåga, skriver statens idrottsråd i ett pressmeddelande. Testet gjordes för tredje gången bland elever i årskurs fem och åtta. I undersökningen deltog 46 307 femteklassare och 46 762 åttondeklassare.

Enligt resultatet från mätningarna 2018 väcker kroppsrörligheten oro, särskilt bland pojkar. Av pojkarna i åttan kunde 28 procent inte sträcka ryggen i sittande ställning, detsamma gällde 21 procent av pojkarna i femman.

Femteklassarnas medianresultat när det gäller uthållighet hade försämrats något jämfört med året innan. Däremot förbättrade pojkarna i årskurs åtta resultaten en aning.

En sittande livsstil märks inte bara på elevernas uthållighet utan också på rörligheten i axlarna och svaga armmuskler. Till exempel klarade 5–8 procent av pojkarna mindre än fem armpressar. Endast en tredjedel av grundskoleeleverna motionerar enligt rekommendationerna, det vill säga minst en timme per dag.

Testet är ett pedagogiskt verktyg till stöd för fysisk fostran. Mätningarna hjälper att bedöma, upprätthålla och utveckla elevens fysiska funktionsförmåga.

Move!-mätningarna ger information som kompletterar hälsoundersökningarna. Resultaten kan användas som stöd för att utveckla barnens välbefinnande och inlärning.

Informationen kan användas som ett verktyg när kommuner, beslutsfattare och tjänsteinnehavare planerar idrotts- och hälsopolitiken.

Testet visar också att träning verkligen ger resultat och till exempel hade vissa elever väldigt starka magmuskler.

Move-testet undersöker elevens uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Enligt statens idrottsråd finns ett samband mellan inlärning och hälsa. Framför allt uthållighet påverkar hur väl eleven orkar koncentrera sig, studera och ha hobbyer.

I höstas väckte Move-testerna stor uppmärksamhet efter att en pojke i Esbo dog efter en sjukdomsattack under konditionstestet.

Mer läsning