Motivet till brödernas dåd saknas fortfarande

Domstolsbehandlingen av ett av Finlands mest uppmärksammade brottsfall inleddes i Östra Nylands tingsrätt för en vecka sedan, och fortsätter den här veckan. Fortfarande saknas svar kring motivet.

I Sverige har grovt våld mot polis på vissa områden blivit en närapå vardaglig företeelse, men där är vi ännu inte i Finland. Kanske just för att våld mot polis är ovanligt här, var också chocken stor...