Motion: köp Isnäs hamn

SATSA? En fullmäktigemotion föreslår att Lovisa stad överväger att köpa Isnäs hamnområde. Båtarna är fortfarande något man försöker åtgärda. Bild: Kristoffer Åberg

Kari Hagfors (C) föreslår i en motion att Lovisa stad ser på möjligheten att köpa Isnäs hamnområde.

Utöver Hagfors har sju fullmäktigeledamöter skrivit under motionen där man konstaterar att Isnäs och Forsby är bland de områden som utvecklas snabbast i Lovisa.

Man konstaterar vidare att avståndet till stranden är kort, bara omkring en kilometer, och att man kunde få ett ypperligt område för egnahemshus och fritidshus. Hamnen har en status som innebär potential att göra området till ett havscenter där det finns båtplatser även för större båtar och möjlighet till strandrestaurang och inkvarteringsverksamhet.

Förslaget är att staden gör en investeringskartläggning över området och med stöd av den eventuellt lämnar ett köpeanbud.

Hagfors motion baserar sig på en försäljningsannons där Isnäs hamn finns som försäljningsobjekt.

Förslaget har mött på en viss skepticism, där bland annat utvecklingsdirektör Sten Frondén i en intervju i Yle Östnyland säger att staden åtminstone inte ska börja med att slå fast att man skall köpa området, för att sedan förhandla om priset.

Kari Hagfors konstaterar för ÖN att "alla nog brukar vara lite skeptiska till hans förslag", men att det stött på positiva reaktioner åtminstone bland Isnäs- och Forsbyborna.

– Själv anser jag att det finns stora möjligheter för staden om man utvecklar området. Staden har redan reserverat 500 000 euro, och man begär inte mer än 1 miljon. Det skulle gå ganska smidigt.