Motion i det gröna lockar – se karta över Borgås näridrottsplatser

TRÄNING. Nico Lindfors lyfter tyngder vid Kodderviksen näridrottsplats. Bild: Kristoffer Åberg

Näridrottsplatsen i Tolkis står snart färdig. Träningsstället ingår i en större helhet som lett till att Borgå stad börjar ha ett omfattande nät av idrottsplatser.

Borgå har målmedvetet satsat på näridrottsplatser i staden. Satsningen verkar ha lockat Borgåborna till utomhusträning – så också vid Koddervikens näridrottsplats i Haiko där solen skiner från en klar...