Motion: Hälsogranskningar ska fokusera på luftproblem

Marianne Korpi (SDP) föreslår i en fullmäktigemotion, att Borgå i samband med hälsoundersökningar också ska följa med hur dålig inomhusluft påverkar människor.

Hon konstaterar att fukt- och mögelskador kan skapa hälsoproblem. Enligt Miljöministeriets uppskattning utsätts 600 000 - 800 000 personer i vårt land dagligen för dålig inomhusluft. Hur många som insjuknat vet man inte.

På många arbetsplatser inom staden har inomhusluftproblem och mögelproblem påträffats. Många människor har drabbats. Vuxna kan bättre följa med förändringar i kroppen och söka hjälp, medan det kan räcka länge innan barnens symtom upptäcks.

Genom att kontinuerligt följa med läget via hälsogranskningarna kan man ta itu med problemen i god tid, anser Marianne Korpi. ÖN.

Mer läsning