Motion: bygg ny bro över Borgå å

En ny bro för cyklister och fotgängare i anslutning till den existerande motorvägsbron. Det är vad Jere Riikonen (KD) föreslår i en fullmäktigemotion.

Som cyklist eller fotgängare krävs förhållandevis långa avstånd för att ta sig över Borgå å, trots att avstånden fågelvägen inte är särskilt långa. Det är utgångspunkten i Jere Riikonens fullmäktigemotion att reda ut möjligheterna att bygga en ny bro över ån.

Bron skulle vara byggd för fotgängare och cyklister, och den skulle enligt motionen placeras mellan Järnböle och Hornhattula, via den existerande motorvägsbron.

Riikonen påpekar att det kräver diskussioner med NTM-centralen kring huruvida man kan lägga till en bro för cyklister och fotgängare i samband med den existerande strukturen.

Mer läsning